Drukowany szef

Niewątpliwa zaleta działania na własny rachunek to brak szefa, który narzuca priorytety, zleca zadania i nadzoruje. Paradoksalnie ta zaleta staje się też jednym z największych problemów przedsiębiorców – brak zewnętrznej motywacji.

Sposobem na rozwiązanie tej trudności może być “Drukowany szef”. Jest to prosta koncepcja i zarazem narzędzie do wydrukowania na jednej stronie A4. Polega ona na wyodrębnieniu kategorii zadań jakie mamy do wykonania każdego dnia i przypisaniu im liczby punktów – im zadanie ważniejsze dla naszego biznesu tym więcej punktów. Z reguły stosuje się podział na cztery kategorie: 10 pkt zadania najważniejsze, 5 pkt zadania mniej ważne, 2 pkt zadania związane z autopromocją i rozwojem, 1 pkt zadania nie wpływające bezpośrednio na rozwój biznesu.

Na koniec dnia sumujemy wszystkie zadania mnożąc każde przed opowiadającą im liczbę punktów np. wykonaliśmy 2 zadania za 10 punktów i 5 zadań za 2 punkty, więc mamy 2*10+5*2= 30 punktów. W ten sposób skupiamy się na tym co najważniejsze oraz ilość i wartość naszej pracy staje się brutalnie mierzalna. Punkty można sumować w skali tygodnia czy miesiąca tworząc wykresy efektywności działań.

LINKI

 

Jeśli ten tekst Ci się spodobał to proszę podziel się z innymi 🙂