Tag: drukowany szef

  • Drukowany szef

    Niewątpliwa zaleta działania na własny rachunek to brak szefa, który narzuca priorytety, zleca zadania i nadzoruje. Paradoksalnie ta zaleta staje się też jednym z największych problemów przedsiębiorców – brak zewnętrznej motywacji. Sposobem na rozwiązanie tej trudności może być “Drukowany szef”. Jest to prosta koncepcja i zarazem narzędzie do wydrukowania na jednej stronie A4. Polega ona na wyodrębnieniu kategorii zadań jakie… Continue reading "Drukowany szef"